logo volh

"Wat is het doel van deze website?
Doorgaans zijn oud bewoners van het voormalige open jongens internaat Huize St. Joseph te, Heer, na hun vertrek terecht gekomen in een chaotische situatie. Waar in het verleden de V.O.L.H. nog nazorg gaf, is dat na 1945 verwaarloosd. Vele hebben contacten verloren en moeten het doen met vage herinneringen.

Helaas hebben talloze kinderen van toen niet de zorg en bescherming gekregen die zij mochten verwachten. Zij sleepte de zware beproevingen mee in hun verdere leven en zij die de littekens niet meer konden en wilde verbergen hebben zich publiek kenbaar gemaakt. Terecht waren zij verbolgen over de behandeling van toen en in hun rage hebben zij getracht de positieve benadering van de geschiedenis van het internaat op de VOLH in een kwaad daglicht te stellen. Andere konden de last niet meer dragen en zijn afgegleden in de donkere kant van de maatschappij weer andere hebben zichzelf simpelweg opgegeven. Vele hadden reeds zware beproevingen moeten ervaren voordat zij in het internaat werden opgenomen. Voor hun was het een verbetering van leefomstandigheden. In het algemeen hebben oud bewoners het verblijf aldaar als positief ervaren en voor hun zal de VOLH een aangename terugblik in het verleden zijn.   De Homepage V.O.L.H die haar naam opdraagt aan pater J. van Hommerich tracht de vele positieve kanten van ons oponthoud zichtbaar te maken. Door de enorme hoeveelheid gegegevens die vanaf 2006 zijn verzameld is het mogelijk om het verleden bij oud bewoners beter in beeld te brengen en zover mogelijk een betere tijdsaanduiding aan te brengen.

Het Fotoalbum "Onze Jeugd in Beeld".
Het Fotoalbum "Onze Jeugd in Beeld" bestaat uit meer dan 5.500 afbeeldingen en zijn afkomstig uit persoonlijke albums van paters, broeders, leiders en leidsters. De V.O.L.H bevat ook een behoorlijk aantal persoonlijke albums die door oud leerlingen van Huize St. Joseph zijn aangeboden. De historische fotoalbums afkomstig uit het archief van de congregatie S.C.J. vormen samen met de afbeeldingen afkomstig uit het Regionaal Historisch Centrum Limburg en het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg een behoorlijke verzameling.

De tijdschriften.
De Berggalm is zonder twijfel de spil van de homepage V.O.L.H. Pater J. van Hommerich s.c.j. heeft op 1 oktober 1936 het verenigingsbad "De Berggalm" het licht laten zien. De Berggalm welke gedurende de periode 1936-1970 regelmatig is uitgegeven is een dagboek van het voormalige internaat Huize St. Joseph. In de Berggalm werden naast de dagelijkse gang van zaken ook de vele jubilarissen, de schoolverlaters (LTS), en de geestelijken benoemd. Wie er kwam en wie er ging werd redelijk bijgehouden.

Door het verspreiden van "de Berggalm" werden ook de leden van de congregatie op de hoogte gehouden van de dagelijkse gebeurtenissen die zich in en rond Huize St. Joseph afspeelde en wel tot in alle uithoeken van de wereld, wat de missionarissen en de toenmalige militairen (oud bewoners) in de Oost wisten te waarderen. Verslagen van sportevenementen, concoursen, uitstapjes, religieuze feesten (processies) , herdenkingen en hoogwaardige bezoeken zijn uitgebreid beschreven Samengevat heeft 'De Berggalm' een onschatbare historische waarde voor iedereen die op of om het voormalige internaat Huize St. Joseph heeft gewoond, gewerkt of heeft geleerd.

In de periode van 1979-1999 was broeder Jos Vrancken redacteur van het tijdschrift 'de Joepel' De Joepel was een uitsluitend intern orgaan waarbij de invloed van de maatschappij op de organisatie, zeker na 1982, duidelijk zichtbaar werd. Beide tijdschriften staan kompleet online waarbij aangemerkt moet worden dat in de Joepel niet op tekst gezocht kan worden. Geregistreerde bezoekers hebben de mogelijkheid om de Berggalm op trefwoorden te doorzoeken.

Misbruik en mishandeling.
De homepage V.O.L.H. heeft vanaf het begin de privacy van haar bezoekers beschermd, ook toen omstreeks 2009 de mediahype losbrak over misbruik en mishandeling in internaten. Bezoekers die zich hebben aangemeld bij de V.O.L.H bestaan voor een overgroot deel uit mensen die niet in het openbaar wensen te treden. Veel oud bewoners wensen geen contact mat andere bezoekers en er zijn zelfs bezoekers die niet wensen dat hun partner of kinderen van hun verleden weet krijgen. De V.O.L.H. is een internet presentatie en behandeld geen misbruik en mishandeling. De Stichting Externaat heeft een objectieve blik op het verleden wat is gebaseerd op een enorme hoeveelheid gegevens en vele gesprekken met slachtoffers. De webmaster van deze internet presentatie heeft vanaf amper zijn 10e jaar tot aan zijn 18e levensjaar in het internaat gewoond en is gedurende zijn verblijf daar op geen enkele manier mishandeld of misbruikt. Over ervaring binnen de muren van het internaat huize St. Joseph hoeft bij andere dus geen misverstand op te komen.

Stichting Externaat.
De Stichting Externaat is opgericht om oud bewoners antwoord te geven op vragen over het verleden en in het bijzonder als het de overheid aangaat. Steeds weer blijkt dat documenten door de overheid worden vernietigd omdat ze zijn verjaard. Beoordelingen van instanties bij rechtbanken zijn doorgaans gebaseerd op resultaten van recente onderzoeken zonder dat men beschikt over documenten van de periode van het internaat oponthoud of daar omtrent. Daardoor staan de beoordelingen op los zand en zijn ze doorgaans te weerleggen als ze te negatief zijn voor de oud bewoner of zelfs voor de gehele voormalige woongemeenschap. In meerdere gevallen kon de Stichting Externaat tot positieve resultaten komen, al zijn die niet allemaal in dank afgenomen.

Hoe werkt de homepage V.O.L.H.

Zonder registratie heeft u buiten enkele algemene informatie geen toegang tot de homepage.
De homepage heeft nu twee stappen om algehele toegang te krijgen. Eerst moet de registratieprocedure voltooid zijn. Dit doet u door gewoon zelf een account aan te maken. Na een succesvolle registratie ziet u aan de rechterkant in het blokje "Informatie" een link naar "AANVRAAG TOEGANG VOLH". (Dat is het enigste verschil tussen wel en niet geregistreerd.) Via die link dient u zoveel mogelijk informatie in te voeren. Als ik vragen of opmerkingen heb zal ik u via email benaderen. Nadat ik overtuigd ben van de juistheid van de informatie krijgt u volledige toegang.