logo volh

"De Berggalm het verenigingsblad van de V.O.L.H." 1936 - 1970


Pater J. van HommerichPater J. van Hommerich
* 15-11-1882 - † 27-03-1969.
De Berggalm is een van de producten uit het levenswerk van Pater J. van Hommerich.
De pater met het witte baardje" heeft meer dan 30 jaar trouw het 3 maandelijkse tijdschrift "de Berggalm uitgegeven".
Wie van ons kent hem niet!?
Deze harde werker van het eerste uur heeft bij velen een onuitwisbare indruk achter gelaten.
Onder zijn naam wil ik alle Paters en Broeders eren die hun bestaan in dienst van het geloof hebben gewijd aan de opvang van kinderen.


De Berggalm beschrijft maand voor maand de gang van zaken binnen het jongenshuis en bericht van de schier onoverkomelijke moeilijkheden die de Paters en Broeders moesten trotseren.
In de Berggalm zijn notulen afgedrukt, ervaringen en anekdotes beschreven.
Welke Paters en Broeders kwamen en welke er weer gingen om hun roeping in de gehele wereld uit te dragen.
Welke leraren werden aangesteld en welke verdwenen.

Het levendige verenigingswerk en de vele mogelijkheden die zij de kinderen aanboden om hun opvoeding een zo breed mogelijke basis te geven.
Het is geen geschiedschrijving, het is een tijdschrift wat de dagelijkse gang van zaken beschrijft.

De Berggalm was het verenigingsblad van de Vereniging Oud Leerlingen Huize St. Joseph welke op aandringen van Pater J. van Hommerich s.c.j., door de Rector van Huize St. Joseph pater J. v. d. Laarschot s.c.j. op kerstavond in 1935 is opgericht.

Tot de bezetting van het Grote Huis in 1942 was de vereniging Oud Leerlingen Huize St. Joseph een levendige vereniging. Door de congregatie waren z.g. districten gevormd waar internaat verlaters lid van konden worden zonder lidmaatschapsgeld te betalen. Op deze manier kon de congregatie de jongens helpen bij problemen op het werk of in hun prille gezinsleven.
Als het heel nodig was behoorde ook financiële ondersteuning tot de mogelijkheden. Er waren districten o.a. in Rotterdam , Den Haag, Utrecht, Heerlen en Maastricht.
Na de oorlog heeft pater J. van Hommerich zijn werk voortgezet en ieder gezin van een "Joepeling" voorzien van informatie over de dagelijkse gang van zaken in het internaat.
De enorme hoeveelheid aan feiten die door deze harde werker in de Berggalm vermeld zijn komen nog steeds ten goede aan de oud leerlingen Huize St. Joseph.

De functie "zoeken" die na registratie ter beschikking staat stelt je in staat namen en gebeurtenissen te vinden.
Heb je de ambachtschool tussen de 50er of 70er jaren doorlopen zoek dan maar eens naar je naam. De kans is heel groot dat je de namen van je klasgenoten ook vindt.

Hier vindt je alle uitgave van De Berggalm het verenigingsblad van de V.O.L.H.