logo volh

"Boekjes, jubileumsuitgaven en naslagwerken.
25 jaar Huize St. Joseph
25 Jaar Huize St. Joseph.
In het eerste jubileumboek van Huize St. Joseph wordt het ontstaan van het internaat beschreven. De koop van het landgoed, de oprichting van de St. Joseph-vereniging en haar goedkeuring door de koningin. De moeilijkheden die kinderen ondervonden in de beginjaren van de industrialisatie.
Het is een uitgave die door serieuze geschiedschrijvers als dankbare bron van informatie diende.50 jaar Huize St. Joseph
50 jaar Huize St. Joseph.
Deze jubileumuitgave is een collage van beelden uit de vijftiger en zestiger jaren. De harde tijden liggen ver terug en de aangepaste subsidie van de overheid laat een duidelijke modernisering zien. De afbeeldingen tonen een verbeterde leefomgeving waarbij de opleiding, sport en spel in het middelpunt staan.75 jaar Huize St. Joseph
75 jaar Huize St. Joseph
is een uitgave die in 1986 door de nieuwe Stichting jeugdzorg St. Joseph is uitgegeven. Deze uitgave geeft een algeheel overzicht. Van de bouw van het grote huis in 1911 tot aan de ingrijpende veranderingen tot aan 1986.
Het is een mooie aanvulling op de voorgaande jubileum- uitgave.De Berggalm
De Berggalm
is een tijdschrift wat 4 tot 6 keer per jaar is uitgegeven als verenigingsblad van de Vereniging Oud Leerlingen Huize St. Joseph (V.O.L.H.). De Berggalm werd naast oud leerlingen en hun families ook verzonden naar de "West" of andere missiegebieden. Het blad is een schier onuitputtelijke bron van informatie voor leden en ex-leden van de congregatie zoals voor oud bewoners van het internaat. De Berggalm is als tekst geheel gedigitaliseerd zodat zoeken in de omvangrijk verzameling mogelijk is.De Joepel
De Joepel
is een maandelijks tijdschrift wat gedurende de periode 1979 - 1999 is uitgegeven. Het beschrijft in tegenstelling tot de Berggalm uitsluitend interne gebeurtenissen binnen het internaat. De Joepel is niet in tekst gedigitaliseerd maar uitsluitend als scans (JPG) is opgeslagen in PDF bestanden. In de Joepel staan alle verjaardagen van de werknemers en gedeeltelijk van oud bewoners.