logo volh

" D I S C L A I M E R "
© VOLH 2006 - 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internet presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Hoe werkt en wat betekend privacy op de homepage VOLH?

De homepage VOLH bestaat uit een set bestanden die samen met een databank op de server van een van de grootste providers van Europa zijn opgeslagen. De VOLH maakt voor haar internetpresentatie gebruik van de meest actuele Joomla open source website software. Daarnaast gebruikt de VOLH binnen Joomla een set van verschillende componenten en plugins voor editing en presentatie. De gehuurde plaats op de server is geheel onder beheer van de VOLH. Er wordt geen data van deze server aan derden doorgegeven.

Analyseren en statistieken.
De VOLH maakt GEEN gebruik van Google Statistics of andere Statistics programma's die onder de regels van de "Wet Bescherming Persoonsgegevens" vallen. De VOLH maakt gebruikt van het open source programma "PIWIK" welke naast de homepage, binnen de gehuurde server plaats, de volgende data bewaard.

PIWIK detecteert en registreerd VOLH-INTERN de volgende bezoekersdata,
 • IP
 • bezoektijd en datum
 • totale bezoektijd
 • bezochte pagina's
 • verblijf op een pagina
 • beweging op een pagina (gebruik van een link of bekijken c.q. downloaden van een afbeelding)
 • verbinding vanaf welk land
 • verbinding vanaf welke stad (niet accuraat)
 • directe verbinding of link vanaf een andere adres (b.v. via een zoekmachine of andere homepage)
 • PC besturingssysteem
 • browser en plugins informatie (b.v. IE, Chrome, Firefox, Safari e.a.) informatie
 • monitorresolutie
Piwik analyseert en slaat deze gegevens op binnen het bereik van de VOLH.
Social media of z.g. zoekmachines hebben GÉÉN toegang tot deze informatie.
Bovenstaande informatie is voor de VOLH van groot belang bij het presenteren van informatie.
Wat is voor de lezer interessant, welke resolutie wordt gebruikt en welke browser wordt het meest ingezet.

Naast de gegevens van PIWIK worden ook gegevens opgeslagen die de bezoeker invoert bij zijn registratie op de homepage van de VOLH.
De VOLH vraagt bij registratie de volgende gegevens,
 • naam
 • inlognaam
 • wachtwoord
 • Email adres
Na registratie worden de volgende gegevens aan het account toegevoegd
 • ID
 • registratiedatum en tijd
 • laatste bezoek
 • toegangsniveau

Deze gegevens worden in de algemene databank opgeslagen, ook hier weer VOLH-INTERN en buiten bereik van Social media of z.g. zoekmachines.

De gegevens die vrijwillig worden ingevoerd in het aanmeldingsformulier t.b.v. "Toegang Fotoalbum" blijven NIET in de databank maar worden lokaal opgeslagen in het archief van de VOLH, buiten bereik van Internet.
Zodra de gegevens in het aanmeldingsformulier op hun juistheid zijn gecontroleerd worden deze van de server verwijderd en het toegangsniveau van de betreffende bezoeker aangepast.

Bescherming van de gegevens.
De gegevens zijn noodzakelijk om te voorkomen dat afbeeldingen worden gepubliceerd in "social media" platformen of aan derden worden doorgegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de VOLH.

De VOLH maakt gebruik van een "Secure" SSL certificaat.
Wat is een SSL beveiligde website?
Een website, die is beveiligd met een SSL Certificaat, heeft twee eigenschappen. Ten eerste is met deze beveiliging de identiteit van de website gegarandeerd, of anders gezegd de identiteit van de organisatie die eigenaar is van de website. Ten tweede is het SSL Certificaat bedoeld om een "beveiligde verbinding" tot stand te brengen tussen jouw computer en de beveiligde website.

De informatie die tussen jouw computer en de beveiligde website wordt uitgewisseld, is niet te lezen of te bewerken door anderen omdat deze versleuteld wordt verzonden. Als je een beveiligde website bezoekt, zul je meestal in plaats van http:// https:// zien staan in het adres. Er verschijnt dan een klein slotje voor of achter het adres van de website. Dit betekent dat de website gebruik maakt van het beveiligde http protocol: http secure (vandaar de s). Door op het slotje te klikken kun je extra informatie opvragen over het SSL Certificaat. Je ziet dan de informatie over de SSL Certificaat, waaronder de organisatie aan wie het certificaat verstrekt is en welke instantie de identiteit van de organisatie controleert.

Contactaanvragen.
Naast de beschermende functie worden de gegevens gebruikt om verloren contacten weer te herstellen, zover daar behoefte aan is.
Als persoon A contact zoekt met persoon B, zal eerst worden gekeken of de persoon in het databestand aanwezig is. Als dit zo is zal persoon B gevraagd worden of contact gelegd mag worden. Stemt persoon B in met contact dan krijgt persoon B het emailadres van persoon A. Is het antwoord negatief dan wordt persoon A hierover geïnformeerd.Uiteraard moet de beslissing van persoon B gerespecteerd worden. Men moet beseffen dat oud bewoners inmiddels familie hebben en zij om allerlei redenen geen contact met het verleden wensen. De VOLH zoekt in zeldzame gevallen ten behoeve van het historische archief wel discreet contact met bezoekers van de homepage.


D I S C L A I M E R


© VOLH 2006 - 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internet presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.