logo volh

 

Na meer dan 10 jaar zal de Site van de VOLH aan het einde van dit jaar sluiten. Ik heb geen opvolgers kunnen vinden die het werk voortzetten en ik ben ook niet meer in staat de ontwikkelingen van Joomla en de Extensies op elkaar af te stemmen.
Het is niet meer mogelijk je als nieuwe bezoeker via de homepage aan te melden. 
Reeds geregistreerde bezoekers kunnen gewoon inloggen. 

Stuur als nieuwe bezoeker een Email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat ik contact met je op kan nemen en je eventueel een account kan geven. 
 
 
De V.O.L.H. is een besloten internet presentatie.

Met de opkomst van SocialMedia heeft het publiek, zonder enige kennis van IT, de mogelijkheid internet presentatie's te maken. Respect voor auteursrechten en privacy, die voor de VOLH zo belangrijk zijn, schijnen voor het vullen van b.v. een facebook bladzijde geen enkele waarde meer te hebben. Het heeft mij ertoe gedwongen de VOLH geheel besloten te maken. De VOLH heeft documenten en afbeeldingen verzameld om de geschiedenis van het voormalige internaat Huize St. Joseph te Heer(L) later Cadier en Keer(L) vast te houden en ter beschikking te stellen aan het Regionaal Historisch Centrum Limburg & Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Na registratie is het verplicht een vragenlijst in te vullen om, na controle, toegang te krijgen tot de duizenden afbeeldingen en documenten, dit om de privacy van oud bewoners in de toekomst beter te waarborgen.

De geschiedenis
Het internaat Huize St. Joseph was tot 1982 het laatste open jongens internaat in Nederland. Met de bouw is begonnen na de oprichting van de St. Josephvereniging op 18 mei 1911. Huize St. Joseph was oorspronkelijk een Voogdijgesticht en een Regeringsgesticht, waarbij de nadruk op het Voogdijgesticht lag. Aan het einde van de 19e eeuw ontstonden problemen met de jeugd doordat veel mensen van het platteland werk zochten in de grote steden. Floor Bal heeft in het Historisch Nieuwsblad een indrukwekkend artikel geschreven over het ontstaan van de kinderwetten.

Wist je dat .....
Van de geschiedenis van het internaat is weinig bekend. Doorgaans wordt in verhalen van regionale schrijvers een vertekend beeld gegeven over bewoners. Dat deze doorgaans buiten hun schuld in het internaat werden geplaatst leest men nergens. Naast vergeten paviljoen "Tivoli" kun je belangrijke gebeurtenissen in en om het internaat kunt nalezen. Het vergeten paviljoen "Tivoli" was overigens qua naam een voorloper van het in 1967 in gebruik genomen paviljoen Tivoli. Een ander naamgever aan een nieuw paviljoen was de voetbalkantine "Bellevue". Tussen Paviljoen "Bellevue, het eerste paviljoen bovenaan de berg en het laatste Paviljoen met de naam "Tivioli" onderaan de berg hebben de 8 tussenliggende paviljoens namen gekregen zonder historische betekenis.

Het Kerkhof
Op het terrein van het internaat lag ook het kerkhof van de S.C.J waar naast leden van de congregatie ook enkele jongens hun laatste rustplaats kregen. Het Verzetsstrijdersmonuent waar jaarlijks de Belgische verzets-strijders worden herdacht ligt aan de overkant van het kerkhof. De Mariagrot was gedurende de periode voor 1970 een plaats waar jaarlijks het feest van Maria-Hemelvaart werd herdacht. Het was een kleurrijk geheel waarbij de gehele weg omhoog met gekleurde houtkrullen werd versierd. Religieuze feesten werden vaak in de buitenlucht gecelebreerd en niet zelden begeleid door de drumband of harmonie.

Onze Jeugd in Beeld.
Het fotoalbum "Onze Jeugd in Beeld" toont afbeeldingen van de gehele periode, van de bouw in 1911 tot aan het verlaten van de geestelijken in 1982. Foto's van het leven in het internaat, de sportevenementen, de religieuze feesten en de vakantie kampen die werden georganiseerd. Naast de internaat gemeenschap toont het fotoalbum ook de vele leden van de congregatie die niet aan het internaat waren verbonden. Het fotoalbum "Onze Jeugd in Beeld" bevat meer dan 8000 afbeeldingen waar vele hun jeugd kunnen terugzien.

Uit het fotoalbum


Literatuur
De Berggalm is een tijdschrift wat gedurende de periode 1936-1970 is uitgegeven, de redacteur was pater Jan van Hommerich s.c.j. Het tijdschrift verscheen eerst vier keer per jaar maar vanaf de 50er jaren van de vorige eeuw zes keer per jaar. De homepage VOLH is een hommage aan deze pater die samen met pater rector J. van Laarschot op Kerstavond 1935 de Vereniging Oud Leerlingen Huize St. Joseph (VOLH) had opgericht. De Berggalm was blad van de vereniging. De "Joepel" was het tijdschrift wat in de periode 1979-1999 maandelijks is uitgegeven

Bestuur en werknemers.
De VOLH heeft een uitgebreide lijst van namen van personen die werkzaam waren op het internaat. De geestelijke namen van broeders zijn zover mogelijk aangevuld met hun burgerlijke namen. Een lijst van bestuursfuncties van de congregatie, het internaat, de lagere school en de ambachtsschool uit de gehele periode is op de VOLH te lezen, samen met een lijst van namen van leerlingen die een opleiding bij de S.C.J. hebben genoten maar niet in de congregatie zijn ingetreden.

Uit het fotoalbum


Onderwijs.
Voordat het "Grote Huis" in gebruik werd genomen gaf men reeds basis onderwijs op de boerderij "De Croon" waar de eerste jongens waren opgenomen. Later werd in ambachtelijke beroepen onderwezen die tegelijkertijd ook naast onderhoud ook inkomsten brachten. Manden, klompen, kleding en schoenen maken behoorde tot de oude beroepen. Sinds de 50er jaren kregen jongens de kans om hogere opleidingen te volgen buiten het internaat. De opleiding aan de interne ambachtsschool was aangesloten aan het reguliere onderwijs.

Sport en spel
De wandelclub de "Globetrotters" was de bekendste wandel ver- eniging en dat niet alleen in Zuid Limburg. Zij deden mee aan de Vierdaagse van Arnhem en Nijmegen en organiseerde met de Margratentocht de grootste "eendags" wandeltocht van Nederland. Naast de Globetrotters bestonden er nog 4 andere wandelgroepen, talloze voetbalelftallen, volleyballers, tafeltennissers alle in competitie- verband in de regio. Het jongenskoor, de harmonie en een drumband zorgde voor sfeer bij de vele feestelijkheden.

Misbruik.
Ook het internaat Huize St. Joseph te Cadier en Keer is door mishandeling en misbruik in het nieuws gekomen. In het onderzoek van de commissie Deetman is het internaat uiterst nadelig beschreven. "Mishandeling en misbruik maakte intrinsiek deel uit van het leven in het internaat" . Dat maakt een positieve publicatie over dit internaat er niet makkelijker op. Ondanks de negatieve berichtgeving mag niet worden vergeten dat er veel oprechte mensen waren die de jongens respectvol hebben opgevangen en onderwezen.

Uit het fotoalbum